Zonneschermshop.com Privacy Statement

Privacy Statement Zonneschermshop.com

Versie 2.0 – 17-04-2024
Dit is het privacy statement van Zonneschermshop.com, gevestigd te Loubergweg 19 6961 EJ Eerbeek, www.zonneschermshop.com.Belangrijkste informatie uit onze Privacyverklaring 2024: 

Uw privacy is voor Solar2Enjoy B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

- Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

- Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

- Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

- Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

- Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.Uw rechten:

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens aan het eind van deze pagina.

U hebt de volgende rechten:


- Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
- Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
- Het laten corrigeren van fouten;
- Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
- Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
- Intrekken van toestemming;
- Een bepaalde verwerking beperken;
- Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.


Klacht indienen:

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of [email protected]. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Vul hiervoor een of meerdere van onderstaande formulieren in: 

Voorbeeldbrief verzoek om inzage
Voorbeeldbrief verzoek om verwijdering

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:  Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens

Solar2Enjoy B.V.
Handelend onder Zonneschermshop.com  
Loubergweg 19
6961 EJ Eerbeek
E-mailadres: [email protected]
Telefoon: 0313-745502
KvK nummer: 71788557